Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.

banner1

banner4

Dalyvavimas projektuose

Projektas „Virtualus voratinklis“ 
virtualus voratinklis logo 1

 

 

 

 

2019 spalio 8 dieną pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto NR.
09.2.1-ESFA-K-728-02-0053 „VIRTUALUS VORATINKLIS“. 

Inovacijomis grįsto projekto „Virtualus voratinklis“ tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio komunikavimo gebėjimus diegiant virtualią aplinką ugdymo(si) procese. Projekto metu, socialinio komunikavimo gebėjimų ugdymui, bus sukurta ir išbandyta e. mokymosi priemonė „Voriukas“ grįsta globalaus pažinimo bei universalaus dizaino principais, taikomos naujosios medijos ugdymo procese ir parengtos jų taikymo rekomendacijos, sukurtas virtualus vaikų pasiekimų stebėjimo įrankis „Voratinklis“, plėtojamos mokytojų dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą (toliau-mokytojai) kompetencijos. Projektą įgyvendina šešios Utenos rajono ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinį ugdymą: vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“, vaikų lopšelis – darželis „Voveraitė“, vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“; vaikų lopšelis – darželis „Gandrelis“", vaikų lopšelis – darželis „Šaltinėlis“, Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius. Jas konsultuoja Kauno Prano Daunio ugdymo centras, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo patirties. Partnerio – Utenos švietimo centro specialistai talkina rengiant mokytojų kompetencijų plėtojimo programas. Projekto tikslinė grupė – veiklą tobulinančių, ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų mokytojai, kurie mokydamiesi ir dalyvaudami veiklose `diegia pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projektas skatina pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje, nes e. priemones kuria ir taiko praktikoje partnerių mokytojai praktikai, konsultuojami dviejų švietimo konsultantų. Projektas prisideda prie Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams švietimui keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimo, LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimo siekimo, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti. Projekto vykdytojas Utenos vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“. Projekto vadovė Sigita Balčiūnienė. Projekto koordinatorė  Laura Liobienė.

 

Projektas „Atsigręžk, padėk, galėsiu!“

SRF logo
SRF logo
Vykdome Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto SRF-SIĮ-2021-1-1302 „Atsigręžk, padėk, galėsiu!“ veiklas. Projekto tikslas - skatinti Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ bendruomenės narių fizinį aktyvumą, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar negalios, panaudojant įtraukiojo ugdymo metodus. Sporto projekto uždaviniai: 1. Organizuoti fizinį aktyvumą skatinančias veiklas darželio bendruomenei. 2. Ugdyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir (ar) negalią, fizinį aktyvumą. Išklausę praktinį seminarą fizinio aktyvumo įvairovės vaikų darželyje tema mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai projekto įgyvendinimo laikotarpyje ves veiklas (30 min.) 8 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo ir 1 specialiųjų poreikių turinčių vaikų grupėse. Fizinio aktyvumo pratybose vyrauja futbolo ir jogos pratimai. Skatinant fizinį aktyvumą šeimoje, didinant visuomenės motyvaciją saugoti ir stiprinti savo ir artimųjų sveikatą organizuojami renginiai su sportinėmis-pramoginėmis užduotimis įtraukiant miesto bendruomenę. Vaikai sportuodami su šeimų nariais, ugdysis nuostatą: judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą; turėti taisyklingą laikyseną; būti atsargiam žaidžiant, judant. Taip pat ugdysis esminius fizinius gebėjimus. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021-06-01. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023-05-31. Iš projekto gautos lėšos: 9378,50 Eur. Plačiau apie projekto vykdymą: https://www.gandrelis.utena.lm.lt/lt-lt/667-atsigrezk-padek-galesiu-2021

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/lt-lt/676-fizinio-aktyvumo-ivairove-vaiku-darzelyje-2021

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/lt-lt/679-futboliukas-pas-mus-mielas-draugas-bus-2021

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“

.
.
 Dalyvaujame projekte „Inovacijos vaikų darželyje“, projekto kodas Nr. 0 9.2.1-ESFA-V-726-01-0001. Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Projekto puslapis: http://www.inovacijosvaikudarzelyje.smm.lt

 

 

Projektas „PlayMakers“ 

.
.
Dalyvaujame naujame UEFA, „Disney“ ir Lietuvos futbolo federacijos projekte. Kaip žinia, futbolas padeda užmegzti draugystes, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, sustiprinti sveikatą, įgyti įvairių gyvenimo įgūdžių. Nauja futbolo programa skirta 5-8 metų mergaitėms, kurios išmoks žaisti futbolą pasitelkiant „Disney“ filmų „Ledo šalis 2“ ir „Nerealieji 2“  herojų pasakojamas istorijas bei nuotykius. Projektas vykdomas 2021 m. liepos – 2023 m. birželio mėnesiais. Pirmasis etapas 2021 m. lapkričio mėn. - 2022 m. sausio mėn. Antrasis 2022 m. kovo mėn. - 2022 metų gegužės mėn. Trečiasis 2022 m. lapkričio mėn. - 2023 m. sausio mėn. Ketvirtasis 2023 m. kovo mėn. - 2023 m. gegužės mėn. Iš projekto gautos lėšos: 800 Eur. Platesnė informacija: 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/lt-lt/677-projekto-playmakers-mokymai-2021

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/lt-lt/697-uefa-programa-playmakers-2021

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/lt-lt/720-projekto-playmakers-i-etapo-uzbaigimas-2022

 

 

 

 

 

Projektas „Į muzikos šalį“ 

logo
logo
Muzika ir ritmas randa kelią į slapčiausią vietą žmogaus sieloje. (Peter Hoeg)
2021 m. vykdomas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas „Į muzikos šalį“. Projekto tikslas - plėtoti vaiko saviraišką, pasitelkiant kūrybiškumą ir fantaziją, iš mūsų aplinkoje esančių antrinių medžiagų ir gamtoje randamų žaliavų, gaminant muzikos instrumentus ir jais muzikuojant. Projekto uždaviniai: ugdyti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę, meninę saviraišką, supažindinti su įvairių medžiagų skambėjimo ypatybėmis ir jų panaudojimo galimybėmis kūryboje, skatinti tausoti gamtą naudojant antrines medžiagas, mokyti muzikuojant panaudoti įvairias gamtines žaliavas, įtraukti ugdytinių šeimos narius į projekto veiklas kaupiant antrines ir renkant gamtines žaliavas, skatinti įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimą dalinantis gerąja patirtimi.
Projektas organizuotas penkiais etapais:
2022 metais organizuojamas tęstinis respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas „Į muzikos šalį ledo ritmu“.
Projektų organizatorė meninio ugdymo mokytoja Elena Zabukienė.
 
Utenos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Trijų darželių partnerystė: nauda, sklaida, patirtis“ 2022
gandrelis utenos vaiku lopselis darzelis    Eglute    Saltinelio logo 
Projektas inicijuotas trijų Utenos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, siekiant sukurti draugiškus, profesionalius, bendradarbiavimu grįstus trijų darželių bendruomenių santykius. Projektas įgyvendinamas 2022 m. kovo 1 d. – gruodžio 31 d. 
Projekto tikslas: keičiantis profesine patirtimi, pristatant ir aptariant atviras veiklas, dalyvaujant bendruose kūrybiniuose renginiuose, taikyti naujai atrastus ugdymo metodus, priemones, surasti naujus  socialinius partnerius bendrų profesinių veiklų įgyvendinimui ir emocinei pedagogų ir ugdytinių savijautai gerinti. 
Projekto uždaviniai:
1. Įtvirtinti naujus partneriškus ryšius profesinio tobulėjimo pagrindais;
2. Dalintis gerąja darbo patirtimi pristatant atviras veiklas;
3. Kurti bendrus renginius pasitelkiant skirtingas patirtis ir metodus;
4. Išlaikyti ugdymo įstaigų bendruomenių emocinę savijautą bei pasitenkinimą atliekama veikla;
5. Ugdyti vaikų socialinę-emocinę kompetenciją įvairių netradicinių veiklų ir pramogų metu.
Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“, Utenos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“, Utenos lopšelio-darželio „Gandrelis“ bendruomenės.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Dėmesio tėveliams!
Už vaikų išlaikymą darželyje mokėkite į
AB Šiaulių banko sąskaitą LT417181100000142761.
Paremkite mus pasinaudodami internetine bankininkyste:
Gavėjas: Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“
Sąsk. Nr. AB Šiaulių bankas LT 147 181 1000 0014 2762
Mokėjimo paskirtis: Parama
Ačiū!
Pagalba vaikams

https://www.smm.lt/

https://www.utena.lt/index.php/lt/

Svietimas


https://usc.utena.lm.lt/

http://www.utenavsb.lt/

http://www.uvb.lt/lt/ 

http://www.kulturautenoje.lt/

 

laisvos vietos

tevu linija internetas

http://www.mazujuzaidynes.lt/

 

Tu ne vienas

gdggasvzx

Sveikatiada

logo 

 

 

 

 

https://www.litnet.lt/lt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) www.gandrelis.utena.lm.lt 2015. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com