Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.

banner1

banner4

Informacija tėvams (globėjams)

Adresas: Vaižganto g. 38, Utena, LT-28196
tel. (8 389) 52502, (8 389) 52761, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių: 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 grupė vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių. Vaikai, išskyrus specialiųjų poreikių vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, į grupes skirstomi pagal amžių.
Pagalbos vaikui specialistų teikimu ir tėvų (globėjų) sutikimu, bendrosios paskirties ugdymo grupėse ugdomi bei reikalinga specialistų pagalba teikiama ir vaikams, turintiems vystymosi raidos sutrikimų.

Ugdomosios veiklos darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val. 
Tėvai (globėjai) vaiką į lopšelį-darželį atveda iki 8.00 val. Apie vaiko neatvykimą informuoja grupės mokytoją ar administraciją. 

VAIKO DIENA DARŽELYJE

7.00 – 8.00 Susitinkame, žaidžiame  
8.00 – 8.40 Pusryčiai  
8.45 – 10.30  Aktyvios veiklos grupėje, salėje Vaisiai, pieno produktai (Europos vaisių ir pieno produktų vartojimo skatinimo programa)
10.30 – 11.15 Veiklos lauke  
11.30 – 12.30 Pietūs  
12.45 – 14.45 Poilsis, miegas  
14.45 – 15.30  Aktyvios veiklos, užsiėmimai  
15.30 – 16.00   Pavakariai 
16.00 – 17.00 Veiklos grupėje, salėje
  
Vaikų priėmimas
Tėvai (globėjai) prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį „Gandrelis“ teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

Vaikui atvykus į lopšelį-darželį, tėvai (globėjai) pateikia „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (elektroninė forma E027-1). Priimant vaiką, lopšelis-darželis su tėvais (globėjais) sudaro rašytinę sutartį. Iš grupės sąrašo vaikas išbraukiamas lopšelio-darželio vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Vaikų priėmimas į Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes >>>

Vaiko adaptacija darželyje 
Darželis – savotiška savarankiškumo mokykla
Čia sparčiau vystosi vaiko socialiniai įgūdžiai. Jis pakliūna į kolektyvą, kur mokosi dalintis daiktais, jam skiriamu dėmesiu. Darželyje vaikai mokomi pavalgyti, nusiplauti rankas, apsirengti, naudotis tualetu. Jei kažkas nepavyksta, vaikas skatinamas pamėginti dar kartą.
Stiprinamas imunitetas
Visai natūralu, kad vaikas ima dažniau sirgti. Jo imunitetas darželyje stiprėja ir vaikas tampa atsparesnis ligoms.
Visapusis ugdymas kiekvieną dieną
Vaikas mokosi ne tik skaičiuoti ar pažinti raides, tačiau ir dailės, muzikos, teatro. Lankydamas darželį, jis įgyja žinių iš skirtingų sričių ir yra visapusiškai lavinamas.
Prie minties apie darželį pratinkite pamažu
Jei apsisprendėte, kad mažyliui laikas į darželį, pasilikite laiko jam apsiprasti su šia mintimi. Jeigu jis reaguoja labai jautriai, galima šiek tiek palaukti ir vėliau vėl apie tai užsiminti. Jeigu vaikas turi draugų, kurie jau lanko darželį, galima jam pasakoti apie tai, pasitelkti teigiamus jų pavyzdžius.
Ką darželyje vaikas turi turėti?
Ugdymo priemonėmis (popieriumi, pieštukais ir kt.) ir sanitarinėmis higienos priemonėmis (tualetiniu popieriumi, rankšluosčiais ir kt.) aprūpina darželis iš nustatyto tėvų sumokamo mokesčio.Pageidautina, kad į darželį vaikai ateitų aprengti patogiai, lengvai nu(si)velkamais drabužiais ir kad vaikas nebijotų išsitepti. Prašome, kad vaikas darželyje turėtų bent vieną atsarginį drabužių komplektą (apatinių drabužėlių, kojines, kelnes / sijoną, marškinėlius ir kt.), kuris laikomas rūbinės spintelėje. Būtina, kad vaikas turėtų avalynę, skirtą vaikščioti darželio patalpose. Tai gali būti kambarinis apavas kietu padu arba basutės.Kiti vaikui turėti reikalingi dalykai aptariami su grupės mokytoja.
Prieš pradedant lankyti – pasisvečiuokite
Apsilankykite kartu su vaiku darželyje, drauge apeisime darželio teritoriją, susipažinsime su mokytojomis ir jų padėjėjomis. Atsakysime į rūpimus klausimus, vaikai galės pasižvalgyti, o drąsesni iš karto galės kontaktuoti su kitais vaikais.Dažniausiai pirmą kartą siūlome į darželį ateiti vos kelioms valandoms (nuo 10 val.), kai vaikai žaidžia arba eina į lauką. Kitą dieną arba susitarus vėliau rekomenduojame darželyje likti pusei dienos, valgyti pasirinktinai pusryčius ar pietus. Vėliau kartu nusprendžiame pagal vaiko reakcijas.Svarbiausia – turėti kantrybės ir visiems bendradarbiauti. Sėkmingai vaiko adaptacijai darželyje labai svarbus tėvų vaidmuo, ne tik mokytojų pastangos.
Prašymų į mokyklų pirmas klases priėmimas
Tėvų prašymai į miesto mokyklų pirmas klases priimami elektroniniu būdu nuo 2022 metų gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 
Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų. Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu arba el. paštu po birželio 1 d.
Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases gali pateikti šiais būdais:
1. atsisųti el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
3. naudojantis E. pristatymo informacine sistema;Įdedant prašymą į pašto dėžutę, esančią lauke prie centrinio įėjimo į Utenos rajono savivaldybės administracinį pastatą Utenio a. 4, Utena.
Primename tėvams, kad tiksliai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos informacinę sistemą.
Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, ši informacija reikalinga mokykloms klasių komplektavimui.
Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu mokykla gali priimti, pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką.
Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, prašyme gali nurodyti mokytojo pavardę, vardą.
Vaikų maitinimas 
Vaikas lopšelyje-darželyje maitinamas 3 kartus per dieną. Tėvai (globėjai) gali rinktis ar vaikas valgys pusryčius ar pavakarius, bet ne trumpesniam kaip savaitės laikotarpiui.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja naujas vaikų maitinimo aprašas, pagal kurio reikalavimus bus teikiamas sveikesnis maitinimas (mažiau druskos, cukraus, daugiau augalinio maisto, daržovių). Švenčiant gimtadienius vaišinsimės vaisiais, uogomis, daržovėmis, geriamuoju ar natūraliu mineraliniu vandeniu prie estetiškai padengto stalo.
Vaikai, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus,nevertinant gaunamų pajamų (Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. TS-224).

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-05-25 nutarimu Nr. 528 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ nustatyta, kad nuo 2022 m. birželio 1 d.mokestį už vaiko išlaikymą darželyje - 21,90 Eur sudaro: abonentinis mokestis ugdymo sąlygoms tenkinti – 6,90 Eur, 15,00 Eur maisto gamybos bei komunalinių patarnavimų kaštai nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus ir mokestis už maistą pagal lankytas dienas. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. priešmokyklinukus visomis ugdymui reikalingomis priemonėmis aprūpina tėvai (globėjai). Vaikai, pradėję lankyti švietimo įstaigą iki mėnesio 15 dienos ar išvykstantys iš jos po mėnesio 15 dienos, moka visą numatytą atlyginimą. Vaikai, pradedantys lankyti po mėnesio 15 dienos ar išvykstantys iki mėnesio 15 dienos, moka pusę minėto atlyginimo.

Lengvatų taikymas

Mokestis už vaiko išlaikymą mažinamas:
90 proc. šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, jei vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas ar nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
50 proc., jeigu vaikui nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, vaikas turi vieną iš tėvų, šeima augina tris ar daugiau vaikų, tėvas atlieka privalomą karinę tarnybą, vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš jų tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.
25 proc., kai vaikui nustatytas lengvas neįgalumo lygis.Lengvatos taikomos vaikams, kurių vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Utenos rajone, nuo dokumentų pateikimo datos.Atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvatos suteikiamos tėvams pateikus prašymą, įrodančius dokumentus ir direktorei parašius įsakymą.
Už vaiko išlaikymą darželyje tėvai (globėjai) gali atlikti mokėjimus per internetinę bankininkystę, olimpinės loterijos „Perlas“ terminaluose už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 d. pagal pateiktą kvitą.
Mūsų sąskaita AB Šiaulių banke LT417181100000142761.
Laiku nesumokėjus mokesčio už vaiko išlaikymą arba nelankius lopšelio-darželio du mėnesius, lopšelio-darželio vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš grupės sąrašo praėjus 10 dienų nuo informavimo raštu. Lėšos, nesumokėtos laiku, išieškomos iš tėvų įstatymų nustatyta tvarka.

Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas >>>

Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Dėmesio tėveliams!
Už vaikų išlaikymą darželyje mokėkite į
AB Šiaulių banko sąskaitą LT417181100000142761.
Paremkite mus pasinaudodami internetine bankininkyste:
Gavėjas: Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“
Sąsk. Nr. AB Šiaulių bankas LT 147 181 1000 0014 2762
Mokėjimo paskirtis: Parama
Ačiū!
Pagalba vaikams

https://www.smm.lt/

https://www.utena.lt/index.php/lt/

Svietimas


https://usc.utena.lm.lt/

http://www.utenavsb.lt/

http://www.uvb.lt/lt/ 

http://www.kulturautenoje.lt/

 

laisvos vietos

tevu linija internetas

http://www.mazujuzaidynes.lt/

 

Tu ne vienas

gdggasvzx

Sveikatiada

logo 

 

 

 

 

https://www.litnet.lt/lt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) www.gandrelis.utena.lm.lt 2015. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com